Panská zahrada Dubeč

Realizace subdodávky části sadových úprav druhé etapy výstavby Přírodního parku Panská zahrada v Dubči, jejímž hlavním investorem bylo Hlavní město Praha, zahrnující také výstavbu umělé vodoteče - cca 70 m dlouhého potoku s prameništěm, několika tůňkami a několikerým křížením s pěší cestičkou, včetně výkonných čerpadel, výkonné biologicko-mechanické filtrace a automatického dopouštění, včetně elektroinstalace a GSM monitoringu technologie.
Významnou částí dodávky byla také realizace obložení a zákrytových prvků z přírodního pískovce na grotě a dělících a opěrných zdech, které jsou dalším dominantním prvkem celého parku.

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS