Lokální biocentrum Nové Dvory

Předmětem této veřejné zakázky byla výsadba lokálních biocenter LBC 01 a LBC 09 v k.ú. Nové Dvory, která jsou součástí plánu společných zařízení v rámci schváleného návrhu
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nové Dvory. Veřejným zadavatelem zakázky bylo Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Kutná Hora. Zakázka byla financována v rámci projektu Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, opatření osy I.1.4 Pozemkové úpravy. Celkový rozsah realizace zahrnoval rekultivaci rozsáhlého území, terénní úpravy, výsadbu přibližně 2400 stromů, výsadbu 5150 keřů, založení lučního trávníku na ploše cca 22,5 tisíce m2 a oplocení v délce 520 m. Součástí dodávky je také probíhající rozvojová péče a údržba. 

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS