Projekt

Projektování zahrady

Projekt zahrady od odborného zahradního architekta je při zakládání nové zahrady či celkové rekonstrukci zahrady v podstatě nezbytný. V projektu je zahrada vyřešena komplexně s ucelenou koncepcí a se zohledněním všech důležitých okolností, požadavků investora i odborných kritérií a pravidel.

Jak děláme projekt

Tvorbě projektu vždy předchází osobní schůzka na místě realizace, projednání všech požadavků a představ zákazníka, prověření místních podmínek a ověření vstupní dokumentace. Projekty tvoříme v projekčním programu s možností 3D vizualizace pohledů. V průběhu tvorby projektu jsou postupné fáze konzultovány se zákazníkem, tak, abychom si my i zákazník byli jisti, že jdeme správným směrem.

Výstupem jsou pak půdorysné členění ploch a detailní osazovací plán, 3D vizualizace exponovaných pohledů a seznam navržených rostlin. Dále může v případě potřeby projekt obsahovat plán terénních úprav, nákresy či řezy stavebních prvků, textovou zprávu apod.


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS