Dotace EU

GREEN PROJECT nabízí služby v oblasti dotační podpory projektů týkajících se zahradních a krajinářských úprav.

Programy dotační podpory jsou určeny pro obce, města, kraje, státní instituce a samosprávu, příspěvkové a neziskové organizace i další právnické osoby na projekty zaměřené na zakládání a obnovu veřejné zeleně a krajiny, zlepšování životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.

Níže jsou uvedeny oblasti podpory projektů, na které lze žádat dotaci prostřednictvím naší společnosti:

 • Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně
 • Individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně (stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů)
 • Výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem (výsadba stromů, alejí, tvorba remízků, biokoridorů, biocenter, větrolamů v krajině)
 • Optimalizace vodního režimu krajiny (revitalizace vodních toků, retenční poldry, budování a obnova rybníků)
 • Zlepšování vzhledu obcí
V rámci projektu zajišťujeme:
 • minimální časové zatížení žadatele (obce)
 • zpracování kompletní dokumentace projektu
 • spolupráce s agenturou zajišťující jednotlivé fáze procesu:
 • Definice možností, příprava projektu, dotační audit
 • Zpracování žádosti v příslušném dotačním programu včetně kontroly úplnosti a správnosti všech příloh.
 • Realizace projektu po přijetí žádosti, dotační management
 • Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • Provádění investičního (ekonomického) dozoru, monitorovací zprávy.
V rámci dotačního programu je možné financovat až 95% celkových způsobilých výdajů z prostředků získaných z Evropských fondů
 
V případě Vašeho zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení, rádi si s Vámi domluvíme schůzku, na které Vám ochotně poskytneme podrobnější informace.

 

Máte zájem o dotaci EU? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS